Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła podstawowa w Gieraszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pspgieraszowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-06.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

Aktualnie strona umożliwia dostępność informacji dla osób o szczególnych potrzebach dzięki następującym rozwiązaniom:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększania czcionki,
 • możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury,
 • podświetlenie elementów nawigacyjnych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Borycka, e-mail: pspgieraszowice@loniow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 505 431 351. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Borycka.
 • E-mail: pspgieraszowice@loniow.pl
 • Telefon: 505 431 351

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach
 • Adres: Gieraszowice 67, 27 – 670 Łoniów
 • E-mail: pspgieraszowice@loniow.pl
 • Telefon: 505 431 351

Ostatecznie skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach prowadzą dwa wejścia: pierwsze, od strony parkingu wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych; drugie od strony podwórza, bez podjazdu, aby dostać się do budynku należy pokonać 3 stopnie schodów. Drzwi wejściowe przy obu wejściach  otwierane są ręcznie.
 2. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia od strony podwórza szkolnego.
 4. Budynek szkoły jest dwupoziomowy (parter i I piętro) – na pierwsze piętro prowadzą schody dzielone dwoma spocznikami, w budynku nie ma windy.
 5.  W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych.
 6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 8. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W recepcji i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Bezpłatny generator zdjęc od mLegitymacji